påtaglig

påtaglig
• real, saklig, verklig, faktisk, reell, konkret, påtaglig
• faktisk, verklig, given, gripbar, påtaglig, reell, befintlig, inträffad
• uppenbar, tydlig, klar, påfallade, synbar, skönjbar, bevislig, evident
• handgriplig, påtaglig, kroppslig, verklig, konkret, materiell, gripbar
• märkbar, påtaglig, kännbar, förnimbar, markant
• existerande, förefintlig, befintlig, åtkomlig, påtaglig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • påtaglig — adj ( t, a) uppenbar, märkbar, tydlig, omisskännlig, förnimbar …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • gripbar — • påtaglig • faktisk, verklig, given, gripbar, påtaglig, reell, befintlig, inträffad …   Svensk synonymlexikon

  • reell — • real, saklig, verklig, faktisk, reell, konkret, påtaglig • sann, sanningsenlig, faktisk, verklig, riktig, reell, bevisbar • faktisk, verklig, given, gripbar, påtaglig, reell, befintlig, inträffad • existerande, förefintlig, befintlig, åtkomlig …   Svensk synonymlexikon

  • verklig — • egentlig, väsentlig, verklig, riktig, faktisk, äkta • real, saklig, verklig, faktisk, reell, konkret, påtaglig • faktisk, verklig, given, gripbar, påtaglig, reell, befintlig, inträffad • konkret, faktisk, verklig, påtaglig, gripbar, fattbar,… …   Svensk synonymlexikon

  • befintlig — • placerad, liggande, situerad, förefintlig, befintlig • faktisk, verklig, given, gripbar, påtaglig, reell, befintlig, inträffad • existerande, förekommande, varande, bestående • existerande, förefintlig, befintlig, åtkomlig, påtaglig …   Svensk synonymlexikon

  • faktisk — • egentlig, väsentlig, verklig, riktig, faktisk, äkta • sann, sanningsenlig, faktisk, verklig, riktig, reell, bevisbar • real, saklig, verklig, faktisk, reell, konkret, påtaglig • bevisbar, påvisbar, välgrundad, evident • faktisk, verklig, given …   Svensk synonymlexikon

  • förefintlig — • placerad, liggande, situerad, förefintlig, befintlig • faktisk, verklig, given, gripbar, påtaglig, reell, befintlig, inträffad • existerande, förefintlig, befintlig, åtkomlig, påtaglig …   Svensk synonymlexikon

  • handgriplig — • real, saklig, verklig, faktisk, reell, konkret, påtaglig • handgriplig, påtaglig, kroppslig, verklig, konkret, materiell, gripbar …   Svensk synonymlexikon

  • Bästa svenska Debut — Der Schwedische Krimipreis (Original: Svenska Deckarakademins pris) ist ein renommierter Literaturpreis für Kriminalliteratur. Er wird seit 1971 jährlich von der Svenska Deckarakademin (engl.: Swedish Academy for Detection) in verschiedenen… …   Deutsch Wikipedia

  • Bästa svenska debut — Der Schwedische Krimipreis (Original: Svenska Deckarakademins pris) ist ein renommierter Literaturpreis für Kriminalliteratur. Er wird seit 1971 jährlich von der Svenska Deckarakademin (engl.: Swedish Academy for Detection) in verschiedenen… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”